Pædagogisk service

JPS yder pædogisk service og samarbejder med social- og sundheds sektoren, handicap og psykiatri, opholdssteder, plejehjem, asylcentre, bofælleskaber, bosteder og andre institutioner, ved at udføre forskellige opgaver såsom:

 • Personlig hjælp
 • Personlig støtte
 • Personlig pleje
 • Aktivitets udførelse
 • Skærmning
 • Opsyn
 • Daglige pligter og gøremål
 • Forefaldende opgaver
 • Omsorgsmedhjælper
 • Pædagogmedhjælper

Pædagogisk service fra JPS giver vores samarbejdspartnere værdi:

 • Personale fastholdelse
 • Minimering af sygedage
 • Undvigelse af uheldige episoder
 • Optimering af ressourcer
 • Stabilitet i drift
 • Trygt bo- og arbejdsmiljø
 • Aflastning

Pædagogisk service er til gavn for:

 • Borgere
 • Øvrige borgere
 • Pårørende
 • Personale
 • Ledelse

 

Engagement og samarbejde

Vi engagerer og involverer os som aktive samarbejdspartnere. Løsninger på jeres behov, er vores delmål. Vi skræddersyer opgave-løsninger alt efter jeres behov. Vi er fleksible og tilpasser os løbende.

Vi samarbejder på tværs med andet personale og ledelse, med kommune og sagsbehandlere, med borgere og pårørende. Vi lægger stor vægt på at integrere os gnidningsløst som en del af jeres eksisterende team og personale, inden for rammerne af borgerens miljø. Igennem nært samarbejde, bliver udlicitering af opgaver til JPS, sammenlignelig med koordinering af eget personale.

JPS tilgang

Vi lægger vægt på at levere mandskab der er smilende og altid med et glimt i øjet, hvor engagementet til arbejdet og borgernes velvære er af højeste prioritet. Vi har forståelse for vigtigheden af genkendelighed, tryghed og nærvær og vi prioriterer at det mandskab vi leverer, nøje matcher opgavens omfang. Vi er særligt opmærksomme på at anvende de samme medarbejdere så vidt muligt.

Vi mødes i øjenhøjde med borgerne og anerkender alle mennesker som forskellige individer. Vi ser den enkelte borger som et selvstændigt menneske der gennem alderdom eller sygdom, som eksempelvis demens, har mistet noget af sig selv. Således vil en personcentreret omsorg være baseret på oplysning omhandlende borgerens livshistorie, værdier, ønsker, behov, vaner og præferencer.

Opgaver løses med stort nærvær og opmærksomhed på udfordringerne. Vi påtager os altid en menneskelig og pædagogisk tilgang, med rummelighed og empati.

Vi har erfaringer inden for mange områder, bl.a.: