LEDSAGER VAGT

En ledsager vagt skaber tryghed for dig som privatperson, hvis du er blevet forulempet og derfor føler dig utryg.

Ligeledes kan ledsagervagten være til stede, for at sikre personale der har, at gøre med personer der har en psykisk lidelse, er udadreagerende eller på anden vis kan være til fare for sine omgivelser. Dette kan være i forbindelse med retsbesøg, ekskursion mellem institutioner og pårørende, røde samtaler eller lignende.

Den ledsagende vagt kan både være civil eller uniformeret.