PLEJEHJEM

Det almene professionelle fagpersonale rundt om på landets forskellige plejehjem, står oftere og oftere overfor problemstillinger med forskellige borgere der grundet differencerede diagnoser ender med at blive udadreagerende eller på anden vis for stor en udfordring for personalet.

Socialt pædagogisk arbejde på et plejehjem kan bl.a. indebære, at det udsendte personale varetager de daglige pligter og gøremål hos den enkelte. Vores ressourcepersonale er i stand til at se den enkelte borger som et selvstændigt voksent menneske der gennem alderdom eller sygdomme som eksempelvis demens har mistet meget af sig selv. Således vil en personcentret pleje og omsorg være baseret på oplysning omhandlende borgerens livshistorie, værdier, ønsker, behov, vaner og præferencer.