SKÆRMNING OG OPSYN

I arbejdet med mennesker der har en psykisk lidelse sker det, at borgeren kan ende med at udvise en selvskadende eller på anden måde have en destruktiv adfærd.

Ligesom disse kan have en udadreagerende adfærd, hvor der udøves fysisk eller psykisk vold mod omverden. I sådanne tilfælde tilbyder Jysk Pædagogisk Sikkerhed & Service personalet til at skærme den enkelte, for at beskytte pågældende, personalet og andre borgere. Skærmningsopgaven kan finde sted på opholdssteder, bosteder, i borgerens eget hjem, sygehuse mm.

Ved en skærmningsopgave tilbyder vi personale der passer til en hver opgave og har den fornødne erfaring, hvad enten det er at beskytte den enkelte borger, dennes omgivelser, personalet eller andre der er i nærkontakt med pågældende borger.