ENKELTMANDSPROJEKTER

Gennem vores mange år i faget, har vi oplevet en tendens til et stigende behov for §85-løsninger, hvor der skabes mulighed for udvikling for den enkelte borger, der ikke kan rummes på andre institutioner eller bofællesskaber.

Derfor tilbyder JPS enkeltmandsprojekter med døgndækning, hvor borgere der har brug for omfattende hjælp, omsorg eller støtte vil være målgruppen. Derudover vil der være fokus på optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, personlige og sociale kompetencer.

Således vil der tages afsæt i det enkelte individs udfordringer, hvorved der kan blive skabt et miljø for den enkelte borger. Målet med sådanne enkeltmandsprojekter er at styrke den enkeltes udvikling af personlige og sociale kompetencer, gennem relations- og motivationsarbejde, for derigennem at reducere den enkeltes behov for støtte, samt øge dennes selvstændighed og livskvalitet.