TRYGHEDSVAGTER

Alle vore vagter er rustet til at påtager sig opgaver, der kan være med til at sikre tryghed for såvel borger, som for andet personale. Vores vagter er alle yderst professionelle og kompetente, med en stor menneskelig forståelse, samt evner til at anerkende alle.

Dette danner grundlaget for, at Jysk Pædagogisk Sikkerhed & Service kan bidrage til en tryg arbejdsplads, hvor der skabes et trygt arbejdsmiljø og hvor den enkelte fagperson kan udøve sit bedste for den enkelte borger.

Vi afholder løbende forskellige kurser for vore vagter, det være sig både selvforsvar, kommunikation/konflikthåndtering, psykisk førstehjælp, livsreddende førstehjælp/brand mv.

Dertil kommer at vores vagter har forskellige faglige uddannelser, heriblandt; pædagoger, militær, brandvæsen, portør, social- og sundhedsassistenter, selvforsvarsinstruktører mv.

Denne brede faglighed mener vi er med til, at sikre en god arbejdsdynamik, hvor vi kan finde de bedste kompetencer til hver enkelt opgave.