OPHOLDSSTEDER OG BOSTEDER

Social pædagogisk arbejde på en given opholdssted, bosted eller institution kan indebære mange forskellige funktioner. Hos Jysk Pædagogisk Sikkerhed & Service tilbyder vi personale der rummer de forskellige menneskelige aspekter i arbejdet, ligesom vi kan skabe tryghed både for personalet og borgerne.

Vi gør en ære i at finde mandskab der mestre konflikthåndtering, risikovurdering og som samtidige er omstillingsparate, hvorfor de kan reagere i øjeblikket. Derfor kan personer udsendt af JPS agere ressource og aflaste det daglige faste personale, idet vi ligeledes har erfaring i skærmning og anden håndtering af udadreagerende klientel.

Hos Jysk Pædagogisk Sikkerhed & Service gør vi meget ud af, at vores udsendte personale formår, at indgå i den daglige pædagogiske praksis på institutionen. Dertil kommer at vi garantere et højt serviceniveau, bestående i være professionelle og kompetente fagfolk, der ikke fylder i helhedsbilledet, men som skaber tryghed for både personale og borger.