FAST VAGT

Jysk Pædagogisk Sikkerhed & Service har som udbyder af faste vagter, en stor erfaring inden for en bred vifte af områder, det være sig både på byggepladser, socialpædagogiske opholdssteder, private boliger, hvorfor vi kan tilbyde vores assistance der hvor du mangler den.

En fast vagt er typisk en person der kontrollerer ind- og udgang ved blandt andet byggepladser, tømmerhandler mv. På denne måde sikres firmaets aktiver og bygninger. Således skabes der tryghed for personalet. Ligeledes kan en fast vagt være belejlig for private eller firmaer, hvis uheldet er ude og der har været brand, stormskade eller lignende. Herved stiller vi sikkerhed for dine værdier både dag og nat.

Dernæst kan den faste vagt være behjælpelig med almene serviceopgaver og agerer derfor ligeledes ressourcepersonale for såvel private, som offentlige virksomheder. Endvidere kan vi tilbyde, at vores faste vagter har socialpædagogisk erfaring og derfor kan assistere det faste personale i kritiske situationer med mennesker der har psykiske lidelser eller på anden vis er udadreagerende.